ELECTRONICA INDUSTRIALA

 

Societatea "ELTENERG" S.R.L. Braila, infiintata in 2009, a preluat intreg domeniul de activitate si echipa de profesionisti a societatii "ELIND" S.A. Braila.

"ELTENERG" S.R.L. Braila este specializata in:

 • Proiectare si executie utilaje industriale
 • Modernizari si automatizari linii de fabricatie
 • Cercetare orientata pe produs
 • Proiectare echipamente si soft
 • Executie, montaj, punere in functiune, service in garantie si post-garantie.

AUTOMATIZARI

 • Statii de betoane si mixturi asfaltice
 • Echipamente industriale
 • Actionari electrice
 • Echipamente energetice
 • Echipamente pentru incalzirea inductiva a baii de zincare
 • Instalatii luminoase ornamentale
 • Acoperiri antiderapante tamburi si role

PROIECTE EUROPENE - POS CCE

ELTENERG  S.R.L. Brăila sprijină direct execuția proiectelor europene de tip ”POS CCE – Creșterea competitivității economice” și oferă beneficiarilor de proiecte, în funcție de stadiul de implementare, următoarele produse și servicii:

 • Consultanță tehnică la întocmirea caietelor de sarcini, a documentației de atribuire și a criteriilor de calificare pentru organizarea licitațiilor;
 • Proiectare, execuție, montaj și punere în funcțiune de echipamente conform specificațiilor din caietele de sarcini.

ATENȚIE !!! – cea mai importantă ofertă a firmei ELTENERG este capacitatea de integrator al întregului proiect, asigurând implementarea acestuia în totalitate și predarea ”la cheie” Aceasta se face prin completarea ofertei directe cu colaborări în subantrepriză cu diverși furnizori, realizând planificarea, optimizarea și controlul execuției proiectului până la finalizare. AVANTAJELE acestei oferte sunt:

 • Parteneriat unic, cu organizarea unei singure proceduri de licitație;
 • Delegarea eforturilor și răspunderii de coordonare a furnizorilor;
 • Garanția unică de execuție a întregului proiect.