ACTIVITATE

1 1. STATII DE BETOANE SI MIXTURI ASFALTICE

- Staţii de betoane de 15 mc/h; 45 mc/h; 60 mc/h si 100 mc/h;
- Staţii de sfărâmare-sortare de 40 tone/h; 60 tone/h; 80 tone/h; 100 tone/h si 120 tone/h;
- Staţii de mixturi asfaltice de 20 tone/h; 60 tone/h; 80 tone/h; 100 tone/h si 120 tone/h ;
- Modernizare şi automatizare staţii de betoane şi de mixturi asfaltice.

2. AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE

- Fabrici de zahăr
- Fabrici de cărămidă, prefabricate, pavele, B.C.A., ţigle, etc.;
- Linii de laminare;
- Linii de zincare umedă;
- Modernizări staţii de epurare a apei;
- Automatizări staţii de pompare;
- Echipamente pentru grupuri de pompare;
- Echipamente pentru industria alimentară (maşini ambalat, împachetat, ştampilat);
- Automatizări şi modernizări fluxuri tehnologice privind încărcări-descărcări-înmagazinări în dane portuare;
- Automatizări macarale portuare şi de cheu;
- Automatizări silozuri de cereale.

3. ACŢIONĂRI ELECTRICE

- Dulapuri de aparataj convenţional sau cu automate programabile;
- Variatoare de tensiune continuă;
- Dulapuri de acţionări pentru motoare de curent continuu bazate de variatoare proprii;
- Dulapuri de acţionare pentru motoare de curent alternativ cu turaţii variabile;
- Variatoare de frecvenţă;
- Dulapuri de acţionare sau de control a proceselor cu contactoare statice.

4. ECHIPAMENTE ENERGETICE

- Echipamente pentru compensarea energiei reactive;
- Cu comutaţie convenţională (electromecanică);
- Cu comutaţie statică;
- Dispecerate energetice.

5. ECHIPAMENTE PENTRU INCALZIREA INDUCTIVA A BAII DE ZINCARE

- Echipamente pentru incalzirea inductiva a bailor de zincare termică.

6. INSTALAŢII LUMINOASE ORNAMENTALE

- Sisteme de iluminare dinamică pentru brazi de Crăciun;
- Sisteme de iluminare statică şi dinamică pentru obiectivele arhitectonice;
- Ghirlande, panouri şi ornamente luminoase din becuri colorate sau din tub flexibil luminos.

7. ACOPERIRI ANTIDERAPANTE TAMBURI ȘI ROLE

- Acoperiri antiderapante role standuri de frânare, pentru staţiile ITP;
- Reconditionare role standuri de franare, toate modelele;
- Acoperiri antiderapante tamburi benzi transportoare.