STATII DE BETOANE SI MIXTURI ASFALTICE

- Staţii de betoane de 15 mc/h; 45 mc/h; 60 mc/h si 100 mc/h;
- Staţii de sfărâmare-sortare de 40 tone/h; 60 tone/h; 80 tone/h; 100 tone/h si 120 tone/h;
- Staţii de mixturi asfaltice de 20 tone/h; 60 tone/h; 80 tone/h; 100 tone/h si 120 tone/h ;
- Modernizare şi automatizare staţii de betoane şi de mixturi asfaltice aflate în dotarea societăţilor;

1.STATII DE BETOANE SI MIXTURI ASFALTICE