DESPRE ELTENERG

 

Societatea „ELTENERG” S.R.L. Brăila, înfiinţată în 2009, a preluat întreg domeniul de activitate și echipa de profesioniști a societăţii ”ELIND” S.A. Brăila, înființată în 1993.
„ELTENERG” continuă o tradiție de peste 18 ani în producerea de automatizări industriale și modernizări pentru utilaje industriale și linii de fabricație, asigurând toate etapele aferente ciclului de fabricaţie: cercetare, proiectare, programare soft, execuţie, montaj, punere în funcţiune şi service-atât în perioada de garanţie şi post-garanţie.

Lucrări proiectate și executate de specialiştii noștri:

 • Staţii de betoane de 15 mc/h, 45 mc/h, 60 mc/h si 100 mc/h;
 • Staţii de concasare și sortare de 40 tone/h, 60 tone/h, si 80 tone/h;
 • Staţii de mixturi asfaltice de 20 tone/h, 60 tone/h, 80 tone/h si 100 tone/h;
 • Ecologizare a pământului infestat cu reziduuri petroliere de 30 tone/h;
 • Echipamente pentru incineratoare, cu sisteme de cogenerare;
 • Echipamente pentru instalații de sudare a liniilor de cale ferată;
 • Echipamente pentru încălzirea inductivă a băilor de zincare termică;
 • Echipamente pentru compensarea energiei reactive;
 • Automatizări și modernizări pentru:
  •  Fabrici de prefabricate, B.C.A., cărămidă, pavele, ţigle, etc.
  •  Fabrici de zahăr;
  •  Fabrici de ulei;
  •  Laminoare la cald și la rece;
  •  Staţii de epurare a apei;
  •  Fluxuri tehnologice de încărcare-descărcare-înmagazinare în porturi;
  •  Macarale portuare şi de cheu;
  •  Silozuri de cereale;
  •  Crescătorii de păsări şi animale;
  •  Stații de biogaz;
 • Dispecerate energetice;
 • Echipamente pentru stațiile I.T.P:
  • Standuri de verificare a forței de frânare;
  • Platforme de cântărire pentru autovehicule;
  • Platforme de verificare a jocurilor în articulațiile autovehiculelor;
  • Standuri de verificare și calibrare a aparatelor de taximetrie;
  • Acoperirea antiderapantă pentru rolele standurilor de frânare;
 • Acoperirea antiderapantă pentru tamburii de acționare a benzilor transportoare

ELTENERG  S.R.L. Brăila sprijină direct execuția proiectelor europene de tip ”POS CCE – Creșterea competitivității economice” și oferă beneficiarilor de proiecte, în funcție de stadiul de implementare, următoarele produse și servicii:

 • Consultanță tehnică la întocmirea caietelor de sarcini, a documentației de atribuire și a criteriilor de calificare pentru organizarea licitațiilor;
 • Proiectare, execuție, montaj și punere în funcțiune de echipamente conform specificațiilor din caietele de sarcini.

ATENȚIE !!! – cea mai importantă ofertă a firmei ELTENERG este capacitatea de integrator al întregului proiect, asigurând implementarea acestuia în totalitate și predarea ”la cheie”. Aceasta se face prin completarea ofertei directe cu colaborări în subantrepriză cu diverși furnizori, realizând planificarea, optimizarea și controlul execuției proiectului până la finalizare.
AVANTAJELE acestei oferte sunt:

 • Parteneriat unic, cu organizarea unei singure proceduri de licitație;
 • Delegarea eforturilor și răspunderii de coordonare a furnizorilor;
 • Garanția unică de execuție a întregului proiect.