PROIECTARE ELECTRICA SI INDUSTRIALA

 

ELTENERG S.R.L.Braila poate acorda consultanta tehnica tuturor partenerilor din majoritatea domeniilor de activitate sugerindu-le solutii tehnice de mare interes in activitatea acestora.
Lucrarile executate de ELTENERG S.R.L. au fost proiectate de catre colectivul de specialisti cu o vasta experienta profesionala, produsele si lucrarile fiind net superioare solutiilor existente.

ELTENERG S.R.L. s-a remarcat prin executia de lucrari de mare complexitate si anume:

 • Automatizarea si modernizarea fabricilor de zahar la nivel national,
 • Automatizarea si modernizarea liniilor de laminare din industria metalurugica,
 • Modernizarea statiilor de epurare ape uzate,
 • Modernizarea liniilor de zincare umeda,
 • Automatizarea statiilor de pompare,
 • Automatizarea si modernizarea fluxului tehnologic de incarcare-descarcare in dane portuare,
 • Automatizarea statiilor de betoane si mixturi asfaltice,
 • Echipamente pentru statii de inspectii tehnice auto (ITP).

 

ELTENERG  S.R.L. Brăila sprijină direct execuția proiectelor europene de tip ”POS CCE – Creșterea competitivității economice” și oferă beneficiarilor de proiecte, în funcție de stadiul de implementare, următoarele produse și servicii:

 • Consultanță tehnică la întocmirea caietelor de sarcini, a documentației de atribuire și a criteriilor de calificare pentru organizarea licitațiilor;
 • Proiectare, execuție, montaj și punere în funcțiune de echipamente conform specificațiilor din caietele de sarcini.

ATENȚIE !!! – cea mai importantă ofertă a firmei ELTENERG este capacitatea de integrator al întregului proiect, asigurând implementarea acestuia în totalitate și predarea ”la cheie”. Aceasta se face prin completarea ofertei directe cu colaborări în subantrepriză cu diverși furnizori, realizând planificarea, optimizarea și controlul execuției proiectului până la finalizare.
AVANTAJELE acestei oferte sunt:

 • Parteneriat unic, cu organizarea unei singure proceduri de licitație;
 • Delegarea eforturilor și răspunderii de coordonare a furnizorilor;
 • Garanția unică de execuție a întregului proiect.